ДЕТЕЛИНА ПРЕМИУМ

Производител:
Категория:
Софтуер


Цена:

Описание

„ДЕТЕЛИНА ПРЕМИУМ” е новосъздаден пакет Основен модул (Back office), в който се съдържат голяма част от модулите на софтуерния продукт Детелина. В съчетание с някои от модулите за касовите работни места (Front office), които предлагаме, се получава софтуерен пакет предназначен за магазини, ресторанти и столове за обществено хранене, с 2 (две) или повече работни места.
Основния модул „ДЕТЕЛИНА ПРЕМИУМ” (Back office) съдържа:
- Административен модул
Разплащане (отстъпки, надбавки)
Рецептурник
Ценови листи
Управление на етикиращи везни
Управление на етикиращи принтери
Поддръжка на кухненски принтери
- Доставки
- Заявка за доставка
- Изписване 
- Брак
- Ревизия
- Каса
- Трансфер и многоскладова организация 
- Собствено производство (по рецептурник)
- Разпад – разопаковане 
- Модул за времеви операции
- Импорт и експорт на данни
Потребителската част включва следните касови работни места (Front office, POS):
- POS с touchscreen интерфейс
- POS с клавиатурен интерфейс
- Терминал за столово хранене (поръчки)
- POS онлайн ЕКАФП 

Зареждане...